top of page
logo pediamed těšín

Lékařské posudky a potvrzení

Posuzování zdravotní způsobilosti pro účast na zotavovací akci

(škola v přírodě, tábor, lyžařský výcvik, soustředění apod.)

 • K vyšetření je vhodné se předem telefonicky objednat, je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč a zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog,oční, neurolog, ortoped apod.). Na základě toho bude vydán posudek s platností na 2 roky tzn.že po tuto dobu nemůže lékař vydat žádný další posudek pro stejný účel.

 • Po ukončení zotavovací akce jsou pořadatelé povinni posudek vrátit, aby mohl být použit znovu!

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (studium na střední škole)

 • K vyšetření je třeba se předem telefonicky objednat, je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč a zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog,oční, neurolog, ortoped apod.).

 • POZOR! U některých oborů je nutné i vyjádření specialisty ke studiu, případně další potřebná vyšetření.

 • Je třeba znát název školy a kód oboru. Posudek se přiloží jako přílohu k přihlášce (na přihlášce se nic nepotvrzuje).

 • Spousta oborů lékařský posudek NEPOTŘEBUJE (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů)

 • Posudky na střední školy se sportovním zaměřením či sportovní gymnázia vystavuje jedině sportovní lékař !

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

 • Jedná se zejména o posuzování výkonnostního sportu tzn. že dítě je registrováno v organizaci, má pravidelné tréninky a účastní se soutěží.

 • Na prohlídku je třeba se s dostatečným předstihem objednat

 • Při první prohlídce pro daný sport je třeba mít:

 1. Žádost o sportovní prohlídku od organizace, u které je dítě registrováno​

 2. EKG vyšetření pro sportovce  - možnost objednat se:

  • NsP Havířov: prim.MUDr.Hynek Canibal, pá 9,00-10,00, 11,00-12,00, tel.596 491 671

  • NsP Třinec-Sosna: prim.MUDr.Štěpán Rucki, čt 13,00-14,00, tel. 558 309 204

  • NsP Frýdek -Místek: MUDr.Jan Pavlíček, po 15.00-19.00, čt 13.00-19.00, tel. 558 415 411

 3. ​Dotazník před sportovními aktivitami (vyplníte v ordinaci nebo můžete vyplnit dopředu – ke stažení zde na webu)​

 4. Zprávy od odborných lékařů, u kterých je dítě sledováno

 5. Moč

Při následujícím vyšetření doplníme anamnézu, včetně sportovní, bude provedena   prohlídka dítěte se zaměřením na funkci orgánů, které budou sportem zatěžovány.

Posudek je platný 1 rok. Pro následné prohlídky týkající se stejného sportu je potřeba EKG 1x za 2 roky.

 • Jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu /např.ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus je třeba absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí sportovní ambulance v Karviné -  www.sportovniambulance.cz , Ostravě - www.sportovnimedicina.cz nebo Frýdku-Místku www.sport.nemfm.cz

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

K vydání posudku je potřeba se objednat – proběhne klinické vyšetření, zhodnocení rizik, dotazníku a případně vyžádání vyšetření u specialistů (oční, psycholog, neurolog…). Pokud není potřeba dalších došetření, posudek je vydán hned, v opačném případě až po doložení potřebných vyšetření.

S sebou na vyšetření je potřeba:

 • vyplněný formulář – PROHLÁŠENÍ ŘIDIČE – můžete si připravit doma (ke stažení zde na webu) nebo jej vyplníte u nás před vyšetřením

 • občanský průkaz

 • zprávy od specialistů

 –  vyjádření očního lékaře, pokud nosíte brýle, s jasným vyjádřením k vydání řidičského průkazu

 –  vyjádření neurologa, pokud trpíte epilepsií nebo jiným záchvatovým onemocněním

 –  vyjádření endokrinologa, např. u diabetu

 –  vyjádření kardiologa při arytmiích, závažných onemocněních srdce apod.

Zbrojní průkaz

V kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost je vydání posudku:

 • pro skupinu B (sportovní účely – starší 15 let)

 • pro skupinu C (lovecké účely – žák školy, kde je zahrnuta výuka myslivosti – starší 18 let).

K vydání posudku je potřeba klinického vyšetření, kontrola zraku, barvocitu. Pokud nosí žadatel brýle, je potřeba doložit poslední zprávu od očního lékaře a přijít na vyšetření k nám s brýlemi, event. čočkami.

Podle aktuálních okolností a zdravotního stavu si mohu vyžádat před vystavením posudku vyjádření psychologa, popř. sportovního lékaře (zejména u sk. B).

Zdravotní průkaz

Zdravotní průkaz nebo někdy taky “ potravinářský průkaz“ potřebuje každý, kdo může svého klienta ohrozit nákazou infekční nemocí. U nás to jsou zejména situace, kdy děti nastupují na brigády nebo je potřeba zdravotní průkaz v rámci školy, praxe či povolání (kuchař, kadeřnice, pedikúra, výroba potravin…).

K vydání zdravotního průkazu je potřeba mít splněnou poslední preventivní prohlídku. Při vydání proběhne poučení, které sebou vydání zdravotní průkazu nese. Pokud nejsou žádné zdravotní potíže není potřeba speciálních vyšetření či stěrů. V opačném případě je můžeme vyžadovat a průkaz vydáme až po zhodnocení výsledků.

Průkaz se vydává na dobu určitou či neurčitou – podle aktuálních okolností.

Svářečský průkaz

V kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost je vystavení potvrzení pouze pro účely školy, tedy pro studenty. Je potřeba mít splněnou poslední preventivní prohlídku, pokud nedošlo od té doby k zásadní změně zdravotního stavu.

Některé školy prohlídku provádějí přes svého pracovního lékaře. V tomto případě budete potřebovat výpis ze zdravotní dokumentace.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Výpis ze zdravotnické dokumentace můžete potřebovat v různých situacích – vyšetření u sportovního lékaře, u pracovního lékaře (brigády, školy, praxe) apod.

Na zpracování výpisu máme ze zákona 10 pracovních dnů, obecně se snažíme vám výpis vypracovat co nejdříve.

Pokud potřebujete výpis do druhého dne, můžete využít této služby za poplatek dle aktuálního ceníku.

Výpis ze zdravotnické dokumentace je platný 3 měsíce 

Pracovnělékařská prohlídka

Pracovnělékařskou vstupní prohlídku můžeme provést jen při práci zařazené do kategorie I. Zaměstnavatel má povinnost vám vystavit žádost o provedení této prohlídky, ve které je jasně určena kategorie práce, kterou budete vykonávat.

Pokud se jedná o kategorii I, můžeme provést prohlídku u nás. V opačném případě je zaměstnavatel povinen zajistit vyšetření u svého lékaře, který mu zajišťuje pracovněprávní služby. Od nás budete potřebovat výpis ze zdravotní dokumentace.

Mateřská škola

Lékařské potvrzení k přijetí do mateřské školy

Většina školek má svůj formulář, který dostanete nebo si vytisknete na jejich stránkách.

Není potřeba přítomnosti dítěte, pracujeme s dostupnou dokumentaci, pokud je splněna poslední preventivní prohlídka.

Při vyplnění potvrzení do školky se lékař nevyjadřuje k přijetí nebo nepřijetí dítěte do školky. Vypisuje a stvrzuje podpisem jen dané informace – jako očkování, event. alergie, zda dítě vyžaduje nějakou speciální péči.

Pro přijetí dítěte do školky je ze zákona potřeba (pokud se nejedná o předškolní povinný ročník), aby dítě bylo řádně očkováno – tzn. mělo 3dávky hexavakcíny a 1dávku MMR (Priorix), pokud nebyla ze zdravotního hlediska kontraindikace k očkování.

Omluvenky

Dle zákona za absenci dítěte ve škole zodpovídá rodič, v případě plnoletosti žák samotný.

Lékař pouze doporučuje dobu, kdy má být dítě mimo kolektiv vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Můžete doložit k omluvence naše vyšetření.

Omluvenky vystavujeme jen na žádost školy, a to u žáků, kde jsou problémy s docházkou. Škola nám musí dodat žádost přímo na daného žáka, že potřebuje potvrzovat absence.

Školy po vás nemohou vyžadovat razítka od lékaře do omluvných listů. Můžete argumentovat tímto platným vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/file/37923

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění. Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.  

 

 

Omluvenky do tělesné výchovy

“ Omluvenky do tělesné výchovy “ nepíše lékař, pokud se jedná o krátkodobé omluvení např. po nemoci. Stejně jako je to s omluvenkami do školy.

Pokud je ale zdravotní problém delší a dítě nemůže cvičit déle než polovinu školního roku např. z důvodu zlomeniny, nebo nějaké chronické nemoci, pak vystavíme Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově na dobu určitou. Je potřeba se domluvit osobně, event. doložit zprávy od specialistů (doporučení chirurga, ortopeda, alergologa apod.).

Tento posudek vystavíme na dobu omezenou: pololetí nebo celý školní rok. Na dobu kratší by mělo škole stačit omluvení rodičem s event. doložením vyjádření specialisty (např. po zlomeninách apod.)

Případně možno vystavit posudek s omezením jen rizikových aktivit (např. dlouhé běhy, skoky apod.)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Posudky může vydávat POUZE registrující poskytovatel zdravotních služeb, NIKOLIV zastupující lékař v době dovolené. Posudky na zotavovací akce, tábory, školy v přírodě si je proto třeba zajistit s dostatečným předstihem a nečekat až na prázdniny !

bottom of page