Lékařské posudky

Posuzování zdravotní způsobilosti pro účast na zotavovací akci

(škola v přírodě, tábor, lyžařský výcvik, soustředění apod.)

 • K vyšetření je vhodné se předem telefonicky objednat, je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč a zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog,oční, neurolog, ortoped apod.). Na základě toho bude vydán posudek s platností na 2 roky tzn.že po tuto dobu nemůže lékař vydat žádný další posudek pro stejný účel.

 • Po ukončení zotavovací akce jsou pořadatelé povinni posudek vrátit, aby mohl být použit znovu!

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (studium na střední škole)

 • K vyšetření je třeba se předem telefonicky objednat, je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte moč a zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno (např.alergolog,oční, neurolog, ortoped apod.).

 • POZOR! U některých oborů je nutné i vyjádření specialisty ke studiu, případně další potřebná vyšetření.

 • Je třeba znát název školy a kód oboru. Posudek se přiloží jako přílohu k přihlášce (na přihlášce se nic nepotvrzuje).

 • Spousta oborů lékařský posudek NEPOTŘEBUJE (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů)

 • Posudky na střední školy se sportovním zaměřením či sportovní gymnázia vystavuje jedině sportovní lékař !

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

 • Jedná se zejména o posuzování výkonnostního sportu tzn. že dítě je registrováno v organizaci, má pravidelné tréninky a účastní se soutěží.

 • Na prohlídku je třeba se s dostatečným předstihem objednat

 • Při první prohlídce pro daný sport je třeba mít:

 1. Žádost o sportovní prohlídku od organizace, u které je dítě registrováno​

 2. EKG vyšetření pro sportovce  - možnost objednat se:

  • NsP Havířov: prim.MUDr.Hynek Canibal, pá 9,00-10,00, 11,00-12,00, tel.596 491 671

  • NsP Třinec-Sosna: prim.MUDr.Štěpán Rucki, čt 13,00-14,00, tel. 558 309 204

  • NsP Frýdek -Místek: MUDr.Jan Pavlíček, po 15.00-19.00, čt 13.00-19.00, tel. 558 415 411

 3. ​Dotazník před sportovními aktivitami (vyplníte v ordinaci nebo můžete vyplnit dopředu – ke stažení zde na webu)​

 4. Zprávy od odborných lékařů, u kterých je dítě sledováno

 5. Moč

Při následujícím vyšetření doplníme anamnézu, včetně sportovní, bude provedena   prohlídka dítěte se zaměřením na funkci orgánů, které budou sportem zatěžovány.

Posudek je platný 1 rok. Pro následné prohlídky týkající se stejného sportu je potřeba EKG 1x za 2 roky.

 • Jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu /např.ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus je třeba absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí sportovní ambulance v Karviné -  www.sportovniambulance.cz , Ostravě - www.sportovnimedicina.cz nebo Frýdku-Místku www.sport.nemfm.cz

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

K vydání posudku je potřeba se objednat – proběhne klinické vyšetření, zhodnocení rizik, dotazníku a případně vyžádání vyšetření u specialistů (oční, psycholog, neurolog…). Pokud není potřeba dalších došetření, posudek je vydán hned, v opačném případě až po doložení potřebných vyšetření.

S sebou na vyšetření je potřeba:

 • vyplněný formulář – PROHLÁŠENÍ ŘIDIČE – můžete si připravit doma, nebo jej vyplníte u nás před vyšetřením

 • občanský průkaz

 • zprávy od specialistů

 –  vyjádření očního lékaře, pokud nosíte brýle, s jasným vyjádřením k vydání řidičského průkazu

 –  vyjádření neurologa, pokud trpíte epilepsií nebo jiným záchvatovým onemocněním

 –  vyjádření endokrinologa, např. u diabetu

 –  vyjádření kardiologa při arytmiích, závažných onemocněních srdce apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Posudky může vydávat POUZE registrující poskytovatel zdravotních služeb, NIKOLIV zastupující lékař v době dovolené. Posudky na zotavovací akce, tábory, školy v přírodě si je proto třeba zajistit s dostatečným předstihem a nečekat až na prázdniny !

PediaMed Těšín s.r.o.

ordinace: Havlíčkova 210, 737 01 Český Těšín

IČ 07785631

©2019 by PediaMed Těšín s.r.o.