top of page
logo pediamed těšín

Základní informace k očkování

 

Očkujeme POUZE ZDRAVÉ DĚTI.

 

Kdy by se nemělo očkovat?

O tom rozhodne lékař u každého dítěte přísně individuálně. Obecně lze říci, že překážky v očkování mohou být dočasné, které vedou jen k oddálení očkování nebo trvalé, které očkování brání trvale - může to být jen proti některé nemoci, nebo se dítě nemůže očkovat vůbec. Tyto děti, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů jsou závislé právě na vysoké proočkovanosti ostatní populace.

 

Důvody přechodného odložení očkování:

 • dítě je akutně nemocné, případně má teplotu , větší pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte je třeba věnovat při očkování "živými" vakcínami (např. spalničky)

 • dítě bylo v kontaktu s nemocným a je v tzv. inkubační době (ta trvá dle typu nemoci většinou 1-3 týdny)

 • dítě je oslabené po nemoci (je v rekonvalescenci), u běžných dětských onemocnění stačí většinou   1 - 2 týdny

 • pokud má dítě alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému,kopřivka...)

 • dítě užívá kortikoidy nebo léky na imunitu

 • dítě má závažné dlouhodobé onemocnění (nejčastěji neurologické nebo onkologické)

Dalšími důvody bránící očkování (většinou trvale) může být závažná reakce po předchozím očkování či závažné chronické onemocnění (nejčastěji neurologické nebo defekt imunity).

 

Jaké jsou reakce po očkování?

Jakoukoliv reakci má jen malá část (několik málo procent) očkovaných dětí.

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování (u neživých vakcín), u živých vakcín se reakce může dostavit až za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování.

Reakce může být místní nebo celková. Obě pak mohou být očekávané nebo neočekávané (velice vzácné), přiměřené (fyziologické) nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce nebo alergie).

 

Nejčastější místní reakce (v místě vpichu)

 • zarudnutí

 • otok

 • bolest

 

Nejčastější celkové reakce

 • teplota

 • únava nebo naopak podrážděnost, neklid

 • bolest hlavy

 • bolest svalů

 • bolest kloubů

 • trávicí obtíže (zvracení, průjem)

 

Většinou se reakce vyskytují izolovaně (např. jen zarudnutí nebo jen otok či neklid atd.), pouze v ojedinělých případech v kombinacích (např. zarudnutí s teplotou či bolestivý otok, neklid a teplota apod.).

Reakce po očkování se objevují poměrně zřídka.

 

Jak se chovat po očkování?

 • 30 min.po každém očkování je třeba setrvat v čekárně!

 • je doporučeno dítě šetřit, tj.nemělo by být vystaveno větší fyzické a psychické námaze

podle druhu vakcíny buď 2 dny (neživé vakcíny) nebo 2 týdny (živé vakcíny)

tzn. vynechat organizovaná plavání, cvičení, jiné sportovní aktivity, rehabilitační cvičení a zejména kontakt s nemocnými lidmi

 

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?

 

 • při horečce přes 39st.C

 • při nestišitelném pláči trvajícím několik hodin

 • při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím 10cm

 • objeví-li se křeče, případně krátkodobé bezvědomí nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování

bottom of page